SERVICEVILKÅR

RuS Parking Hamburg GmbH, Geschwister-Scholl-Str. 39, 20251 Hamburg tilbyder parkering under navnet “RuS Park & Fly” og “RuS Park & Travel”, herunder en pendulkørsel. Afhængig af lokale forhold kan både indendørs og udendørs parkeringspladser bruges.

ANVENDELSE AF VILKÅR Disse vilkår og betingelser gælder for alle ordrer af produkterne “Park & Fly” og “Park & Travel” på RuS Parking Hamburg GmbH (i det følgende benævnt RuS), af forbrugere eller iværksættere (kollektivt kunder) via internetportaler eller i anden form, der skal laves med RuS. For telefonkontrakter informeres forbrugeren om gyldigheden af disse vilkår og betingelser; I forretningsforbindelser med iværksættere er disse vilkår og betingelser for det nuværende forretningsforhold inkluderet i den oprindelige ordre. Konfliktende eller divergerende bestemmelser vil ikke blive accepteret, medmindre de tidligere har aftalt skriftligt.

TILBUD OG KONKLUSION KONTRAKTEN Tilbudene til RuS er ikke bindende. Kontrakter opstår kun, når RuS accepterer et tilbud fra kunden for at indgå en kontrakt (booking spørgsmål). Bookingforespørgsler fra kunden kan kun accepteres af RuS inden for tre kalenderdage. Derefter er kunden ikke længere bundet til hans bookinganmodning. RuS er forpligtet til straks at informere kunden, hvis RuS ikke accepterer kundens reservationsanmodning. RuS er ikke forpligtet til at acceptere kundens reservationsanmodning. Forudsætningen for en effektiv kontrakt mellem RuS og kunden er, at kunden accepterer disse vilkår og betingelser.

Medarbejdere og andre agenter i RuS er – i det omfang de ikke har nogen juridisk repræsentativ myndighed, f.eks. på grundlag af retten til at optræde som administrerende direktør eller som bemyndiget embedsmand – ikke autoriseret eller bemyndiget til at indgå mundtlige aftaler uden for kontraktens skriftlige indhold. Lejeaftale og skibsdrift RuS tilbyder passagerer i lufthavnen Hamborg mulighed for at parkere deres køretøj på de parkeringspladser, der drives af RuS mod betaling, og at bruge den pendulkørsel, der er etableret af RuS til lufthavnen Hamborg og tilbage. 1.2 Med accept af en parkeringsplads bookinganmodning fra RuS indgås en lejeaftale mellem kunden og RuS. Hverken bevogtning eller opbevaring er genstand for denne kontrakt. RuS tager ingen varetægts- eller særlig plejeopgaver for de varer, der indføres af kunden.

RuS er forpligtet til at give kunden den reserverede parkeringsplads for den aftalte varighed. Der er ingen krav fra kunden på en bestemt parkeringsplads. RuS er berettiget til ret til tilbageholdelse og en lovlig ret på kundens køretøj på grund af sine krav i henhold til lejekontrakten. Hvis kunden ikke fjerner køretøjet efter udløb af lejeperioden, vil der ikke blive foretaget en stiltiende fornyelse af lejekontrakten på ubestemt tid (udelukkelse af fiktion i § 545 BGB). I dette tilfælde kan RuS kræve erstatning for køretøjets varighed, som kan kræves for en lejeperiode på grundlag af det aftalte vederlag for lejeperioden. De øvrige krav fra RuS forbliver upåvirket. RuS har især ret til at få køretøjet fjernet eller fjernet fra RuS ‘lokaler på kundens bekostning efter udløb af lejeperioden

BEHAVI PÅ ARBEJDERNE I lokalet i RuS gælder bestemmelserne i de tyske vejtrafikbestemmelser (StVO) i overensstemmelse hermed. På hele lokaler må man kun køre i gang. Kunden skal iagttage trafikskiltene samt følge instruktionerne fra RuS og dets repræsentative agenter og agenter til enhver tid. Hver kunde og ledsagende personer skal opføre sig på en sådan måde, at farer og skader fra tredjeparter undgås.

Køretøjer må kun parkeres inden for de markerede parkeringspladser. Derved skal kunden sikre, at andre køretøjer, især med hensyn til uhindret parkering på og uden for de tilstødende parkeringspladser, ikke hindres. For så vidt som kunden er tildelt RuS en bestemt parkeringsplads, er kunden forpligtet til at parkere sit køretøj udelukkende på det tildelte parkeringsrum. RuS har ret til at fjerne biler parkeret uden for de markerede parkeringsområder samt køretøjer parkeret uden for tildelte parkeringspladser på bekostning af kunden.

Køretøjer må kun parkeres på passende markerede parkeringspladser. Hvis parkeringspladsens markering mangler eller er blevet blokeret af kryds eller stiplede linjer, er parkering ikke tilladt her, og køretøjet kan trækkes eller betales. Hvis et køretøj er parkeret uden for de markerede parkeringsområder, er det kun køretøjets ejer, der er ansvarlig for eventuelle skader. 2.3 Kunden er forbudt at foretage reparationer til køretøjer, vaske eller rengøre køretøjer i RuS ‘lokaler uden RuS’s udtrykkelige samtykke, dræne kølevand, brændstoffer eller olier, bortskaffe affald eller bortskaffe varer af enhver art (især forsyninger, brændbare genstande til opbevaring af tomme brændstoftanke, dæk, cykler mv.) for at prøve eller køre motorer og stoppe køretøjer med en lækker tank eller motor.

Forurening forårsaget af kunden eller hans ledsager skal straks og behørigt fjernes af kunden. Hvis han ikke gør det, har RuS ret til at fjerne urenhederne på bekostning af kunden. I tilfælde af forurening af jord eller grundvand skal bortskaffelsen udføres af et autoriseret specialfirma på kundens bekostning. i disse tilfælde har kunden ikke ret til selvoptagelse. Det er ikke tilladt at forblive i lokalet til RuS til andre formål end køretøjets justering og afhentning, lastning og losning og eventuelle ventetider på skyttelbussen. RuS har ret til at nægte at parkere køretøjet hos RuS i tilfælde af overhængende fare og at fjerne køretøjer fra lokalerne i tilfælde af overhængende fare.

Forurening forårsaget af kunden eller hans ledsager skal straks og behørigt fjernes af kunden. Hvis han ikke gør det, har RuS ret til at fjerne urenhederne på bekostning af kunden. I tilfælde af forurening af jord eller grundvand skal bortskaffelsen udføres af et autoriseret specialfirma på kundens bekostning. i disse tilfælde har kunden ikke ret til selvoptagelse. Det er ikke tilladt at forblive i lokalet til RuS til andre formål end køretøjets justering og afhentning, lastning og losning og eventuelle ventetider på skyttelbussen. RuS har ret til at nægte at parkere køretøjet hos RuS i tilfælde af overhængende fare og at fjerne køretøjer fra lokalerne i tilfælde af overhængende fare.

Rygning i lokalerne af RuS er forbudt. SKYDDSTUK Sammen med udlejning af parkeringsplads i RuS ‘lokaler tilbyder RuS en 20-timers transportservice til kunden og i højst fire ledsagere pr. Køretøj fra RuS lokaler til Hamborg lufthavn uden ekstra omkostninger. For hver ekstra person er der tillægsgebyr på EUR 3,00. Bagage til kunden og hans eskorte skal transporteres gratis op til det beløb og den vægt, de fastsætter til fri transport i overensstemmelse med vilkårene i charteret og ruteflyvning. RuS er forpligtet til kun at transportere overskydende bagage ved separat aftale. Den særlige bagage skal registreres ved reservationen og kan beregnes separat af RuS, hvis det er nødvendigt.

Lufthavnstransporten foregår som regel individuelt med hensyn til afgangs- og landingstider for kunden. RuS forbeholder sig dog ret til kollektiv transport, selv om dette medfører rimelige (op til 1 time) forsinkelser for kunden i individuelle tilfælde. Transport til Hamburg Lufthavn udføres normalt lige til terminalens terminal, medmindre der er begrænsninger pålagt af operatøren, hvor check-in tælleren er placeret til kundens fly. Afgangs- og landingstiderne skal specificeres af kunden i reservationsanmodningen. RuS er kun ansvarlig for sen ankomst til Hamborgs Lufthavn i overensstemmelse med bestemmelserne i afsnit VII nedenfor, hvis kundens oplysninger er korrekte, og kunden er mindst 30 minutter før begyndelsen af ​​check-in tid ved RuS den Shuttle service og På grund af en fejl i RuS er hans flyvning ikke længere nået. Et ansvar for forsinkelser på grund af force majeure eller trafikrelaterede, ikke forårsaget af RuS forsinkelser, er udelukket.

Returtransporten fra Hamburg Lufthavn til RuS lokaler er normalt rettidig. Kunden skal underrette RuS per telefon efter landing og afhentning af bagagen. RuS sender så straks et køretøj til afhentning. For alkoholiserede eller ramperende personer har RuS ret til at nægte transport under udelukkelse af krav fra kunden på manglende ydeevne eller dårlig præstation.

På forespørgsel vil RuS tilbyde børnesæder (hvis det stadig er tilgængeligt), hvis nummeret er angivet i bestillingsanmodningen, og RuS bekræfter reservationen med reservationsaccepten. PRISER OG BETALINGSVILKÅR Kunden forpligter sig til at betale de aftalte priser til RuS eller til agenter / portaler, der samarbejder med RuS. Priserne, der er noteret af RuS, er bruttopriser.

For parkeringstjenester, der tilbydes af RuS, gælder de angivne daglige priser – pr. Dag på kalenderdagen – selvom kunden kun bruger midlertidigt de parkeringstjenester, som RuS tilbyder på de respektive kalenderdage. De aftalte priser debiteres kunden ved begyndelsen af den fastsatte tid og skal betales af kunden straks og uden fradrag i euro. For så vidt kunden ikke accepterer RuS ‘aftalte tjenester, er han fortsat forpligtet til at betale det aftalte gebyr til RuS, med forbehold af modstridende lovbestemmelser. Kunden kan ikke afregne modkrav mod krav fra RuS, medmindre modkravet er ubestridt, lovligt etableret eller anerkendt af RuS.

RESIGNATION

Kunden får ret til at trække sig tilbage under følgende betingelser. Kunden kan trække kontrakten op til 24 timer før den aftalte lejeperiode skriftligt eller via e-mail. Hvis afgang sker senere, skal kunden betale RuS et afbestillingsgebyr på 50% af det aftalte gebyr eller skader. Kunden kan bevise, at RuS ikke har lidt eller mindre skade end det krævede afbestillingsgebyr. Kompensationsbeløbet beløber sig maksimalt til det aftalte vederlag.

Retlige ret til tilbagetrækning og opsigelse af parterne forbliver upåvirket af ovennævnte bestemmelser. ANSVAR RuS er ansvarlig i henhold til de lovbestemte skadesforpligtelser, der er baseret på RuS ’s hensigt eller grov uagtsomhed samt på hensigt eller grov uagtsomhed fra repræsentanter for eller repræsentanter for RuS. Hvis kunden er en iværksætter, er RuS ansvar i tilfælde af grov uagtsomhed begrænset til den skade, der typisk kan forudses på det tidspunkt kontrakten blev indgået.

Ansvar for strafbar skade på liv, krop eller helbred forbliver upåvirket; Dette gælder også for det obligatoriske ansvar i henhold til produktansvarsloven, manglende juridisk ansvar og krav fra kunden, der allerede er sket inden kontraktens indgåelse. Medmindre andet er angivet ovenfor, er RuS ‘ansvar udelukket. Uanset eventuelle fejl er kunden ansvarlig for alle skader, der opstår som følge af tekniske fejl ved det køretøj, der er pålagt af ham selv eller hos ham hos RuS. Kunden overdrager sine egne krav mod tredjeparter eller forsikringer på forhånd til RuS for en skade forårsaget af ham eller på grund af en teknisk fejl i køretøjet.

GÆLDENDE LOV, PLACERING AF FULDNING OG JURISDIKTION Det er kun loven i Forbundsrepublikken Tyskland. Stedet for udførelsen er RuS, der er her, Hamburg, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt. Hvis kunden er en købmand, er det sted, hvor RuS er registreret. For øvrigt er RuS ‘forretningssted jurisdiktionskompetencen, selv hvis kunden flytter sin bopæl eller sædvanlige bopæl fra Forbundsrepublikken Tysklands område, eller hvis hans bopæl eller sædvanlige bopæl er ukendt på det tidspunkt, hvor retssagen er bragt. Fra: 01.01.2017